Remisser

Svensk sjuksköterskeförening är remissinstans i frågor som rör kunskapsområdet omvårdnad samt andra frågor som berör sjuksköterskans arbetsområde.

Föreningen besvarar remisser från Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet, Socialstyrelsen med flera.

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.