En långsiktigt hållbar migrationspolitik

Svensk sjuksköterskeförening väljer att svara på de delar av betänkandet som allvarligt påverkar en utsatt grupp människors hälsa och där hälso- och sjukvårdspersonalen påverkas i sitt arbete.

Avsnitten som har betydelse för hälso- och sjukvård är främst i relation till Permanent uppehållstillstånd (PUT) och Tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) samt tankar runt de motkrav som ställs för uppehållstillstånd. Vården kan dessutom bidra med en viktig roll i intygsbedömningar avseende humanitära skäl, samt rättigheter i tex tortyrskadebedömningar.

Antalet människor på flykt har ökat dramatiskt de senare åren. Det är alltså inte en tillfällig ansträngning som mänskligheten utsätts för. Vi går snarare mot en mera komplicerad framtid med utmaningar som behöver lösas tillsammans för att det skall bli rättssäkert, humanitärt och med en bibehållen folkhälsa på hög nivå.

Kommitténs förslag är att tidsbegränsade uppehållstillstånd blir huvudregel. Det ges förslag på 13 månader med möjlighet att förlänga med två år åt gången eller tre år. Alla migranter som uppfyller kraven har rätt att söka PUT och det ska kunna beviljas men först efter tre år och endast om vissa krav är uppfyllda. Dessa krav är bland annat att man ska kunna försörja sig själv och ha kunskaper i svenska språket och om samhället. Hur kraven ska utformas pågår det en utredning om.

Kommittén föreslår dessutom att det ska återinföras en möjlighet att bevilja uppehållstillstånd av humanitära skäl. Uppehållstillstånd kan beviljas om det föreligger synnerligen ömmande omständigheter. En sådan omständighet (för vuxna) kan vara synnerligen allvarligt hälsotillstånd. Uppehållstillstånd på sådan grund föreslås som regel vara tidsbegränsad.

Längden på tillstånd som beviljas på den här grunden är 13 månader, med möjlighet att förlängas med två år i taget och möjlighet till permanent uppehållstillstånd, om kraven för det uppfylls. Vissa lättnader vid bedömning av humanitära skäl ska ges barn.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar svensk sjuksköterskeförening framtidens migrationspolitik.pdf Pdf, 221.2 kB. 221.2 kB 2020-12-02 11.16

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.