Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening tillstyrker förslaget till nationellt vårdprogram i palliativ vård.

Vårt remissvar är avgränsat till kapitlen 8 Psykosocialt stöd, kapitel 10 Multiprofessionella team och handledning inom palliativ vård, kapitel 11 Kvalitetsindikatorer och kvalitetsregister,
kapitel 13 Omvårdnad relaterad till palliativa vårdbehov samt kapitel 15 Palliativa vårdbehov ur olika sjukdomsperspektiv

Svensk sjuksköterskeförening och sjuksköterskor i cancervård svarar främst från ett perspektiv gällande cancer.

Vi anser att det är en brist att förslaget till vårdprogram inte täcker den stora och växande gruppen av patienter som under lång tid behöver både insatser från den mer ”akuta” cancervården och den palliativa vården.

Kontaktsjuksköterskans roll saknas i vårdprogrammet. I en tidig palliativ fas sköts en stor del av stöd, symtomlindring och bedömning av patienten av kontaktsjuksköterskan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar palliativ vård.pdf Pdf, 156.5 kB. 156.5 kB 2020-11-26 10.03

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.