Betänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg

Svensk sjuksköterskeförening har med intresse läst remissen Remittering utav SOU 2021:4 Informationsöverföring inom vård och omsorg. Svensk sjuksköterskeförening ställer sig positiv till förslaget i sak och anser att det finns behov att underlätta kommunikationen mellan huvudmännen och att ett förverkligande av visionen om en sammanhållen journal och delande av information. Föreningens synpunkter på remissen bygger i hög grad på etiska aspekter. Föreningen anser att det liggande förslaget inte beaktar alla risker och inte heller tar höjd för tillkommande kostnader. Därför kan föreningen inte ställa sig bakom förslaget.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar_SOU 20214 Betänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg.pdf Pdf, 236.9 kB. 236.9 kB 2021-05-11 10.45

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.