Riktlinje för screening och
behandling av JIA-associerad uveit

Juvenil idiopatisk artrit (JIA) är en grupp av sjukdomar som ger inflammation i en eller flera leder hos barn. Inflammation i uvea (regnbågshinna och åderhinna) i samband med JIA är oftast kroniskt recidiverande eller persisterande. Graden av uveit varierar, i allvarliga fall kan den leda till bestående synnedsättning eller blindhet.

Syfte med riktlinjen är
• Att ge stöd vid screening och behandling av uveit vid
(JIA).
• Att ge samma vård för barn som har JIA-associerad uveit nationellt.
• Att i tid upptäcka behandlingskrävande JIA-associerad uveit.

Innehållstext

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar_JIAassocierad uveit.pdf Pdf, 60.1 kB. 60.1 kB 2021-06-23 11.14

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.