Remissvar Riktlinje periorbital nekrotiserande fasciit

Syftet med riktlinjen är att skapa ett underlag för en likvärdig vård i Sverige, genom att upprätta nationell riktlinje för utredning, behandling och uppföljning av patienter med periokulär nekrotiserande fasciit, baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Väl sammanfattat dokument om behandling, handläggning och kirurgisk behandling men förtydligande avseende omvårdnad behövs.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar-Perorbital-nekrotiserande-fasciit Svensk sjuksköterskeförening Riksföreningen för ögonsjukvård.pdf Pdf, 77.4 kB. 77.4 kB 2021-11-26 10.15

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.