Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi

Svensk sjuksköterskeförening instämmer särskilt förslaget att den läkare eller fysioterapeut som begär läkarvårdsersättning eller fysioterapeutersättning ska medverka till att den egna verksamheten kan följas upp och utvärderas inom ramen för landstingets systematiska kvalitetsarbete och ska vara skyldig att till landstinget lämna ut patientjournal.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Torie Palm Ernsäter
Sakkunig kvalitet-och-patientsäkerhet
Svensk sjuksköterskeförnening

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar Utveckling av läkarvårdsersättning och ersättning för fysioterapi.pdf Pdf, 36 kB. 36 kB 2020-10-27 15.40

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.