Remissvar Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp knäledsartros

Vårdförloppet inleds vid misstanke om knäledsartros eller vid försämring av tidigare känd knäledsartros och avslutas då patienten upplever acceptabel funktions- och smärtsituation och fungerande egenvård eller vid remiss för ortopedisk bedömning.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar Svensk sjuksköterskeförening knäledsartros.pdf Pdf, 105.8 kB. 105.8 kB 2021-11-26 10.26

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.