Europeiska kommissionens förslag till
europadepartementet och rådets förordning om den europeiska
hälsodataområdet COM

Svensk sjuksköterskeförening välkomnar förslag som ger personen ökad tillgång till sina hälsodata. Informationshanteringen i vård och omsorg är central för en personcentrerad, god och säker vård. En väl fungerande informationshantering är både en viktig kvalitetsuppföljning för en säker vård och arbetsmiljöfråga.

För att öka delaktighet i planering och beslut om insatser, vård och behandling ska
patienter och omsorgstagare kunna ta del av informationen själva eller genom
ombud. Viktig information ska med patientens samtycke följa patienten över vårdoch
omsorgsgivargränserna på ett enkelt och säkert sätt. Genom detta kan
samverkan och samarbete mellan olika vårdgivare och omsorgsgivare underlättas
och patientsäkerheten förbättras.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Svensk sjuksköterskeförenings remissvar eu hälsodataområde 197.pdf Pdf, 169.6 kB. 169.6 kB 2022-08-23 10.16

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.