Bli medlem

Som medlem stödjer du arbetet för professionens och patientens bästa.

Som medlem är du med och påverkar din egen, professionens och hela vårdens utveckling. Våra förmåner ger både kunskap och inspiration. Med vår kunskap om omvårdnadsfrågor stärker vi dig i yrkesrollen. Du är med och påverkar vårdens beslutsfattare tack vare vårt påverkans- och opinionsbildningsarbete. Med våra medlemsförmåner får du inte bara ta del av aktuell och utvecklande kunskap, utan också av inspiration och möjlighet till återhämtning.

Därför är jag medlem

Det är bara vi sjuksköterskor själva som kan driva utvecklingen av omvårdnad och vår profession. Och det gör vi genom att vara medlemmar i Svensk sjuksköterskeförening.

Utvecklas i din yrkesroll

Ett medlemskap i föreningen underlättar för dig att utföra ditt jobb på allra bästa sätt. Vi tillgängliggör aktuell omvårdnadsforskning och tar fram kunskapspublikationer med utgångspunkt i sjuksköterskans olika arbetsområden. Vi utvecklar etiska riktlinjer och strategier för kvalitetsutveckling inom omvårdnad.

Fördjupa dina kunskaper

För att du ska kunna fördjupa din kunskap och hålla dig uppdaterad inom omvårdnadsfrågor, anordnar vi också konferenser, verksamhetsförlagda utbildningar, webbinarier och andra evenemang.

För att sprida kunskap och dela med oss av varandras erfarenheter erbjuder vi också flera inspirationskällor, som Omvårdnadsmagasinet, Omvårdnadspodden, Omvårdnadsbloggen och vårt nyhetsbrev.

Var med och utveckla professionen

Tillsammans med våra närmare femtio sektioner och nätverk utvecklar vi professionen och håller dig som är sjuksköterska uppdaterad inom omvårdnad.

Svensk sjuksköterskeförening arbetar också för god kvalitet och utveckling av sjuksköterskans utbildning på grund- och avancerad nivå. Utbildningsfrågan är en av våra högst prioriterade frågor.

En mötesplats för alla sjuksköterskor

Svensk sjuksköterskeförening är en mötesplats för sjuksköterskans professionella utveckling. Hos oss kan alla sjuksköterskor, oavsett inriktning och arbetsplats, utbyta kunskaper och erfarenheter.

Som sjuksköterska är du med och räddar liv.
Som medlem är du med och räddar yrket.

Sjuksköterskan är den yrkesroll som har bäst förutsättningar att se till hela patienten, som har den kunskap och kompetens som krävs för att ge patienten den omvårdnad som behövs. Vi främjar hälsa, vi förebygger ohälsa och vi räddar liv.

Trots detta finns det fortfarande beslutsfattare och makthavare inom vården som inte riktigt vet vad vi sjuksköterskor gör, vilket som är vårt kompetens- och ansvarsområde. De inser inte omvårdnadens betydelse för vårdkvalitet och patientsäkerhet. Därmed förstår de heller inte vikten av vår yrkesroll.

Var med och påverka vårdens makthavare

Facket strider för våra löner och arbetsmiljö. Det är bra och viktigt. Vi på Svensk sjuksköterskeförening strider för själva yrket – att vår legitimation bibehålls och utvecklas, att sjuksköterskeutbildningen håller högsta kvalitet, att våra etiska riktlinjer följs samt att omvårdnadsforskning bedrivs och görs tillgänglig.

Vi gör det genom att påverka politiker och beslutsfattare, genom att sprida kunskap om vikten av omvårdnadskompetens på vårdens alla beslutsnivåer och genom att ge dig som sjuksköterska stöd under utbildningen och fortsatt under karriären.

Du är med och stödjer vårt gemensamma arbete och framtid genom att vara medlem. Ju fler vi är, desto större inflytande har vi på vården och gentemot vårdens beslutsfattare och makthavare.

Medlemsavgift

Betala medlemsavgiften via autogiro

Du kan betala din medlemsavgift via autogiro. Logga in på din internetbank, under betalningar välj autogiro, lägg sedan till Svensk sjuksköterskeförening (bg 459-2713) som autogiromottagare.

Tänk på att registreringen av autogirot tar 3-4 arbetsdagar. Glöm inte att betala in den faktura du redan fått.

Samtidigt medlemskap

Fram till år 2000 rådde samtidigt medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet. Detta har upphört. Nu väljer du om du vill tillhöra både Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet, eller endast en organisation. Alla som inte aktivt förändrar sitt medlemskap är kvar som medlemmar i båda organisationerna. När du går i pension upphör detta och du kommer då få fakturor från båda organisationerna. Du kan bli associerad medlem om du inte är sjuksköterskestuderande eller leg. sjuksköterska.

Medlemsansökan legitimerad sjuksköterska
Medlemsavgift för leg. sjuksköterskor är 36 kr i månaden eller 432 kr per år.

Medlemsansökan studerande sjuksköterska
Medlemsavgift för studerande i grundutbildning är 100 kr för hela studieperioden. Studerandemedlemskapet gäller endast studerande i grundutbildning. Det gäller inte för studerande som går en specialistutbildning eller går en vidareutbildning.

Medlemsansökan associerad (icke sjuksköterska)
Du kan bli associerad medlem om du inte är sjuksköterskestuderande eller leg. sjuksköterska. Som associerad medlem har du samma förmåner som övriga medlemmar. Du har dock inte rösträtt på föreningsstämman och kan inte söka medel från våra fonder och stipendier. Medlemsavgiften är 432 kr per år.

Medlemsansökan pensionär
Medlemsansökan för dig som har gått i pension. Denna medlemsavgift är 156 kr per år.

Senast publicerad: