Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening får du möjlighet att påverka sjuksköterskeprofessionens utveckling. Hos oss kan alla sjuksköterskor, oavsett inriktning och arbetsplats, utbyta kunskaper och erfarenheter.

Navigera till den titel som gäller dig:

Medlemsansökan legitimerad sjuksköterska
Medlemsavgift för leg. sjuksköterskor är 36 kr i månaden eller 432 kr per år.

Medlemsansökan studerande sjuksköterska
Medlemsavgift för studerande i grundutbildning är 100 kr för hela studieperioden. Studerandemedlemskapet gäller endast studerande i grundutbildning. Det gäller inte för studerande som går en specialistutbildning eller går en vidareutbildning.

Medlemsansökan associerad (icke sjuksköterska)
Du kan bli associerad medlem om du inte är sjuksköterskestuderande eller leg. sjuksköterska. Som associerad medlem har du samma förmåner som övriga medlemmar. Du har dock inte rösträtt på föreningsstämman och kan inte söka medel från våra fonder och stipendier. Medlemsavgiften är 432 kr per år.

Medlemsansökan pensionär
Medlemsansökan för dig som har gått i pension. Denna medlemsavgift är 156 kr per år.

Senast publicerad: