Bli medlem

Som medlem stödjer du arbetet för professionens och patientens bästa.

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening är du med och påverkar din egen, professionens och hela vårdens utveckling. Genom Svensk sjuksköterskeförening är du med och påverkar vårdens beslutsfattare tack vare vårt påverkans- och opinionsbildningsarbete. Med våra medlemsförmåner får du inte bara ta del av aktuell kunskap, utan också av inspiration och möjlighet till återhämtning.

Vill du veta mer om vad medlemskapet innebär?

Medlemskapet för legitimerad sjuksköterska är 432 kronor per år.

Studerande i grundutbildning betalar 150 kronor för hela grundutbildningen.


Pensionerad sjuksköterska betalar 156 kronor per år.

Om du inte är sjuksköterska eller sjuksköterskestuderande kan du bli associerad medlem för 432 kronor per år.

5 anledningar till att bli medlem i Svensk sjuksköterskeförening

Senast publicerad: