Bli medlem

Som medlem stödjer du arbetet för professionens och patientens bästa.

Som medlem är du med och påverkar din egen, professionens och hela vårdens utveckling. Genom Svensk sjuksköterskeförening är du med och påverkar vårdens beslutsfattare tack vare vårt påverkans- och opinionsbildningsarbete. Med våra medlemsförmåner får du inte bara ta del av aktuell kunskap, utan också av inspiration och möjlighet till återhämtning.

Vill du veta mer om vad medlemskapet innebär?
Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren.

Du kan också läsa mer om vad medlemskapet innebär här.

Senast publicerad: