Höjd skatt på alkohol och tobak

Svensk sjuksköterskeförening är positiva till de föreslagna skattehöjningarna och tillstyrker förslaget, men lämnar följande kommentarer och synpunkter.

- Svensk sjuksköterskeförening instämmer i bedömningen att alkoholskatten utgör ett viktigt verktyg för att nå den svenska alkoholpolitikens mål att främja folkhälsan genom att minska de medicinska och sociala skadorna av alkohol. Alkoholskatt utgör en effektiv åtgärd då en ökad kostnad minskar efterfrågan på och därmed konsumtionen av alkohol. Denna slutsats understryks inte minst av den studie WHO/Europa nyligen publicerade. Studien konstaterar att alkoholens skadeverkningar utgör en av de största bördorna på folkhälsan; att alkoholskatt är ett av de effektivaste verktygen för att minska alkoholens skadeverkningar och att alkoholskattens potential som folkhälsoåtgärd är kraftigt outnyttjad.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Svensk sjuksköterskeförening remissvar tobak och alkohol.pdf Pdf, 129.3 kB. 129.3 kB 2022-03-25 14.59

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.