Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati

Svensk sjuksköterskeförening och Vårdprofessioner inom Cardiologi (VIC) tillstyrker sakkunniggruppens förslag att vårdområdet ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid två vårdenheter. Att klassificera vårdområdet som högspecialiserad vård och centralisera verksamheten ser vi som positivt och en förutsättning för att kunna utveckla den kunskap, erfarenhet och vård som krävs för personer med HOCM.

Vi noterar att sakkunniggruppen består av läkare, vilket enbart ger det medicinska perspektivet. Genom en sjuksköterska som deltagare i gruppen hade omvårdnadsaspekterna inom området säkerställts.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati.pdf Pdf, 68.5 kB. 68.5 kB 2021-05-20 09.08

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.