Santiagokonventionen mot organhandel SOU 2019:01

Svensk sjuksköterskeförening tillstyrker utredningens förslag om lagändringar som krävs för att Sverige ska kunna uppfylla konventionens krav.
Föreningen anser att det är av stor vikt att motverka utnyttjandet av utsatta människor genom organhandel. Bra att förmedling och hantering av organ som tillvaratagits olagligt kriminaliseras.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Inger Torpenberg
Sakkunnig folkhälsa
Svensk sjuksköterskeförening

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.