Vårdförlopp Lungfibros

Vi ställer oss frågande till varför det endast inkluderas olika medicinska specialiteter i den multidisciplinära konferensen ”Multidisciplinär konferens (MDK) bör skiljas från en vanlig röntgenrond. I MDK deltar olika specialister …” när syftet med den är att medverkanden ”analyserar i samverkan olika aspekter av patientens besvär och undersökningsresultat, och därigenom diagnosticera ILD-sjukdomen samt ge förslag på fortsatt omhändertagande och behandling”.

8 Kvalitetsuppföljning
Svensk sjuksköterskeförening föreslår att det frågeformulär som finns för hälsorelaterad livskvalitet för lungfibros och som nämns i texten inkluderas som en del av kvalitetsuppföljningen. Vi föreslår även tillägg av för patientgruppen relevanta omvårdnadsvariabler som exempelvis undernäring och dyspné.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar Vårdförlopp Lungfibros.pdf Pdf, 143.1 kB. 143.1 kB 2024-04-23 14.02

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.