Remissvar Nationellt vårdprogram för Kronisk Lymfatisk Leukemi (KLL)

Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i cancervård har i sitt remissvar avgränsat sin granskning till kapitlen Omvårdnad och rehabilitering samt Egenvård eftersom de har omarbetats sedan föregående version.

Sammanfattningsvis är detta ett välskrivet vårdprogram, välstrukturerat och lättläst.
Vi uppfattar det som en styrka att två sjuksköterskor med specialistutbildning deltagit i arbetet med ovanstående kapitel och ingår i vårdprogramsgruppen.
Vi ser mycket positivt på att kontaktsjuksköterskans roll för att stödja patienten och närstående samt göra dessa delaktiga i vård och behandling.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar KLL Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor inom cancervård.pdf Pdf, 138.7 kB. 138.7 kB 2021-11-26 10.31

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.