Nationellt vårdprogram för skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg

Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor har avgränsat vårt remissvar till kapitlen; diagnostik, omvårdnad och rehabilitering och vårdprogramgruppen.

Kapitel 7 diagnostik

Det anges tydligt att behovet av kontaktsjuksköterskan ska tillgodoses redan vid diagnosbesked.

Kapitel 15 Omvårdnad och rehabilitering

Kontaktsjuksköterskans uppdrag finns beskrivet. Vi saknar dock kontaktsjuksköterskans roll i uppföljning av biverkningar. Detta bör läggas till.

Det är en bra beskrivning av min vårdplan.

Avsnitten omvårdnad vid kirurgi, strålbehandling och cytostatikabehandling behöver utvecklas för att säkra en jämlik omvårdnad av hög kvalitet.

Kapitlet behöver även styrkas med vetenskapliga referenser.

Kapitel 21 Vårdprogramgruppen

Det är en brist att enbart en sjuksköterska ingår i vårdprogramsgruppen. Vi anser att det är önskvärt att minst två sjuksköterskor varav en disputerad ingår i gruppen

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Helena UIlgren
Ordförande
Sjuksköterskor i cancervård

Åsa Andersson
Strategisk rådgivare
Svensk sjuksköterskeförening

Ulrika Persson
Styrelseledamot
Sjuksköterskor i cancervård

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.