Brachyterapi

Svensk sjuksköterskeförening tillstyrker sakkunniggruppens förslag att vårdområdet ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid två vårdenheter.

Kompetenskraven på sjuksköterskor som anges under särskilda villkor är väl beskrivna.

Vi noterar att välmeriterad sjuksköterska ingår i sakkunniggruppen, vilket återspeglas i den välformulerade framställningen av omvårdnad i remissen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar Svensk sjuksköterskeförening Brachyterapi.pdf Pdf, 38.6 kB. 38.6 kB 2021-05-20 09.07

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.