Behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot covid-19

Svar på remiss från Socialstyrelsen gällande förslag till föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF FS 2020:81) om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen Covid-19.

Svensk sjuksköterskeförening stöder Socialstyrelsens förslag att en sjuksköterska som genomgått specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar skall ha behörighet att till att förutom vuxna även kunna ordinera vaccination mot covid-19 till barn. Det är väsentligt för landet att fler kan ordinera vaccination mot Covid-19 i en massvaccinationssituation. Specialistsjuksköterskor inom distrikt eller barn och ungdom har gedigen kompetens att hantera vaccin till både barn och vuxna. Vaccination mot Covid-19 är inget undantag och därmed kommer ordinationer från dessa sjuksköterskor ske patientsäkert.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot covid-19.pdf Pdf, 143.3 kB. 143.3 kB 2021-08-16 08.41

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.