Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning

I en skrivelse till regeringen år 2016 angav Vetenskapsrådet sin uppfattning att det saknas ett tydligt lagstöd för den personuppgiftsbehandling som i praktiken är nödvändig att utföra inför beslut om en klinisk studie ska inledas eller inte. Myndigheten menade att detta leder till en osäkerhet.

Betänkandet innehåller en beskrivning och analys av de rättsliga förutsättningarna för en vårdgivare att utföra sådanpersonuppgiftsbehandling vilken är nödvändig för den antalsberäkning som behövs inför beslut om att inleda en studie inom klinisk forskning. Syftet med förslagen är att ge ökad tydlighet, att underlätta för de aktörer som planerar klinisk forskning och att förstärka rättssäkerheten genom att säkerställa lika villkor i hela landet.

Svensk sjuksköterskeförening saknar dock individperspektivet, trots att detta var en ambition enligt författarna. I övrigt anser Svensk sjuksköterskeförening att slutbetänkandet är välskrivet och förslagen realistiska. Texten i sin helhet landar i sjukvårds- och forskarperspektiv.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning.pdf Pdf, 114.5 kB. 114.5 kB 2020-11-16 09.43

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.