Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening tillstyrker förslaget till nationellt vårdprogram för T-cellslymfom.

Vårt remissvar är avgränsat till kapitlen 18 omvårdnad och rehabilitering, 19 egenvård, 21 underlag för nivåstrukturering, 23 kvalitetsindikatorer och målnivåer samt 26 vårdprogramgruppens sammansättning.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar T cell 2020.pdf Pdf, 204.7 kB. 204.7 kB 2020-11-26 10.10

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.