Vårdområde Avancerad rekonstruktiv kirurgi vid anal inkontinens och ano- och rektovaginala fistlar efter förlossning som nationell högspecialiserad vård

Svensk sjuksköterskeförening tillstyrker sakkunniggruppens förslag att vårdområde Avancerad rekonstruktiv kirurgi vid anal inkontinens och ano- och rektovaginala fistlar efter förlossning som nationell högspecialiserad vård ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid två enheter.

Vården för dessa patienter är komplex och kräver en viss volym och multidisciplinär kompetens. Vi vill understryka betydelsen av det multidisciplinära samarbetet för dessa patienter.

Vårt remissvar är utarbetat i samarbete med Nikola, nätverket för blås och tarmdysfunktion.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Åsa Andersson
Strategisk rådgivare
Svensk sjuksköterskeförening

Socialstyrelsens diarienummer
Dnr /2018-20

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.