Nationellt vårdprogram för melanom

Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i cancervård lämnade skarp kritik i remissvaret på omvårdnadskapitlet i det tidigare vårdprogrammet som fastställdes 2017-05.Vi ansåg att vårdprogrammet inte uppfyllde målsättningen att belysa omvårdnad som är central för cancerformen och att programmet inte gav någon vägledning för sjuksköterskor. Vår bestämda uppfattning var att ett nytt omvårdnadskapitel behövdeskrivas. Vi erbjöd oss även att rekommendera sjuksköterskor med hög akademisk och klinisk kompetens inom omvårdnad som kunde bidra i omarbetandet av kapitlet.

Det är därför anmärkningsvärt att omvårdnadskapitlet inte alls är reviderat i denna versionoch vi undrar varför.

Det är fortfarande en brist att det saknas en disputerad sjuksköterskas kompetens i arbetsgruppen vilket avspeglas i dokumentet.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.