Fonder och stipendier

Svensk sjuksköterskeförening förvaltar ett antal fonder och stipendier som sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter kan söka under hela året. Utdelning sker två gånger per år. Den sökande får stipendiet cirka 9 veckor efter sista ansökningsdatum.


När du söker stipendier bör du tänka på:

  • Endast sjuksköterskor kan söka bidrag
  • Att ett stipendium aldrig är så stort så att det är kostnadstäckande.
  • Stipendier betalas inte ut retroaktivt.
  • Vid bindande anmälan till en kurs/resa måste du ta ställning till om du har möjlighet att delta oberoende av om du får ett mindre bidrag eller inget bidrag alls.
  • Stipendium kan inte sökas för kandidat- eller magister/masteruppsatser.
  • Stipendium ges inte för förlorad arbetsinkomst/lönekostnader till den sökande. Däremot går det bra att betala en tjänst t ex statistiker.
  • För sista ansökningsdag och vilka kriterier som gäller se respektive fond i menyn.

Svensk sjuksköterskeförening har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Svensk sjuksköterskeförening är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Kontakt

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.