Nationellt vårdprogram för Waldenström Macroglobulinemi (WM)


I Sverige insjuknar ca 100 personer årligen i Waldenströms makroglobulinemi (WM). Sjukdomen har ofta ett stillsamt förlopp och behandlas endast när den ger symtom. Behandlingen måste
anpassas individuellt och i dagsläget finns många effektiva, men inga botande, behandlingar.
Nya läkemedel kan förbättra behandlingsresultaten ytterligare, och målet med vårdprogrammet är att alla patienter i Sverige ska ha tillgång till likvärdiga behandlingsmöjligheter oavsett bostadsort.
Tillgång till rehabilitering och god livskvalitet under och efter behandling är andra viktiga mål med detta vårdprogram.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i cancervård Waldenström Macroglobulinemi.pdf Pdf, 88.5 kB. 88.5 kB 2021-06-23 11.11

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.