Standardiserat vårdförlopp (SVF) för peniscancer

Svensk sjuksköterskeförening har tagit del av underlaget som i denna omgång endast har några justeringar.

Vi anser att de justeringar som gjorts avseende förlängda ledtider är medicinskt och etiskt motiverat.

Vi vill särskilt understryka det positiva för patienterna genom följande i vårdförloppet:

  • Nationell multidisciplinär konferens innefattar kontaktsjuksköterska
  • Alla beslut ska ske i samråd med patienten
  • Det står särskilt tydligt att patienter ska vid behov erbjudas tolk
  • Att arbetsgruppen innefattar såväl patientrepresentant som ett flertal sjuksköterskor.
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Standardiserat vårdförlopp (SVF) för peniscancer.pdf Pdf, 128.3 kB. 128.3 kB 2024-04-09 12.46

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.