Personcentrerat och
sammanhållet vårdförlopp: Reumatoid artrit

Vårdförloppet för etablerad Reumatoid artrit (RA) omfattar kontinuerlig vård och uppföljning inom reumatologisk
specialistvård och rehabilitering. För att främja patientens
delaktighet finns det inom vårdförloppets samtliga delar förslag på patientens åtgärder parallellt med vårdens åtgärder.

Målen med vårdförloppet är att (i) öka andelen patienter som är i remission eller har låg sjukdomsaktivitet (ii) öka andelen patienter som har god funktionsnivå (iii) patienten ska få
behandling och monitoreras enligt befintliga riktlinjer (iv) öka patienters delaktighet i reumatologisk vård och behandling.

För att följa upp vårdförloppet används indikatorer kopplade till bland annat behandling, sjukdomsaktivitet och smärtupplevelse.

Innehållstext

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar_RA.pdf Pdf, 119.1 kB. 119.1 kB 2021-06-23 11.15

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.