Vårdprogram radiusfraktorer

Vårdprogrammet (huvuddokumentet) beskriver rekommendationer för radiusfrakturer utifrån bästa tillgängliga kunskap om vård och behandling. Konsekvensbeskrivning är gjord på en övergripande nivå och är ett stöd i arbetat med att göra en regional bedömning. Skillnader i utförande av vården skiljer sig mellan regioner och därmed även eventuella konsekvenser av beskrivet vårdprogram. Konsekvensbeskrivningen kan användas som underlag i regionernas arbete med både remissvar och införande av aktuellt vårdprogram.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Svensk sjuksköterskeförening remissvar vårdprogram radiusfrakturer.pdf Pdf, 197.1 kB. 197.1 kB 2021-03-11 09.47

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.