Nationellt vårdprogram för Bukspottkörtelcancer

Ett väl genomarbetat vårdprogram som nu har uppdaterats. Språket är lättläst. En del stycken innehåller ordet “man” vilket uppfattas som talspråk och bör skrivas om. Få formaliafel är identifierade, men finns i stycke 9.6, 17.2, 19 (rekommendationsruta) och 20.2. Ordet drän skrivs på olika sätt, dränage är att föredra.

Begreppet palliativ vård
Palliativ vård är ett begrepp som kan uppfattas på olika sätt för läsaren. Därför är det önskvärt att det framkommer tydligt vad texten avser. Ett ex. ses i stycket under rubriken Konsekvensbeskrivning/Antal patienter aktuella för behandling och uppföljning. “Av de aktuella patienterna med pankreascancer (inkl. periampullär cancer där radiologisk diagnos ej går att urskilja pankreas från distal gallgång, ampull eller duodenum) är 25 % aktuella för kirurgi och adjuvant behandling. 50 % är aktuella för cellgiftsbehandling i palliativt syfte. Resterande 25 % är endast aktuella för palliativ vård.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Nationellt vårdprogram för Bukspottkörtelcancer.pdf Pdf, 223.5 kB. 223.5 kB 2024-04-09 12.41

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.