Ändringar i Socialstyrelsens förslag om skyddad yrkestitel för undersköterskor

Svensk sjuksköterskeförening ställer sig bakom Socialstyrelsens författningsförslag med motiveringen att det är angeläget att utlandsutbildade sjuksköterskor ska kunna bli prövade enligt reglerna i HSLF-FS 2016:64 och HSLF-FS 2017:80 för att få bevis om skyddad yrkestitel som undersköterska.

Sjuksköterskor som har en sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES och som har påbörjat Socialstyrelsen valideringsprocess brukar erbjudas arbete som undersköterska under den tid som processen för validering av deras sjuksköterskeutbildning pågår. Arbetet utgör en viktig bas för att utvecklas i det svenska språket och även en insyn i svensk hälso- och sjukvård. Svensk sjuksköterskeförening anser att det är viktigt att möjligheten kvarstår.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ändringar i Socialstyrelsens förslag om skyddad yrkestitel för undersköterskor.pdf Pdf, 108.8 kB. 108.8 kB 2023-02-09 12.50

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.