Remissvar Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Schizofreni – fortsatt vård och stöd

Vårdförloppet inleds när diagnos schizofreni och schizofreniliknande tillstånd är konstaterad sedan minst tolv månader och avslutas om diagnosen avskrivs.

Vi ser mycket positivt på arbetsgruppens sammansättning med flera sjuksköterskor med hög såväl klinisk som akademisk kompetens samt specialisering inom psykiatrisk vård ingår i arbetsgruppen som tagit fram vårdprogrammet.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar schizofreni Svensk sjuksköterskeförening och PRF.pdf Pdf, 86.9 kB. 86.9 kB 2021-11-26 10.21

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.