Frågor och svar

Här har vi samlat svaren på några av de mest vanliga frågorna om Svensk sjuksköterskeförening och vår verksamhet.

Är det någonting annat du undrar över får du gärna skicka ett mejl till info@swenurse.se eller ringa 08-412 24 00.

Varför ska jag vara medlem i Svensk sjuksköterskeförening?

Det är bara vi sjuksköterskor själva som kan driva utvecklingen av omvårdnad och vår profession, det gör vi genom att vara medlemmar i Svensk sjuksköterskeförening. Drygt 30 000 medlemmar ger kraft att förändra och mandat att förklara för vårdens beslutsfattare hur omvårdnaden ska organiseras. Svensk sjukvård behöver omvårdnad, föreningen behöver dig!

Som medlem är du med och påverkar din egen och vårdens framtid. Du är med och påverkar vårdens beslutsfattare tack vare vårt påverkans- och opinionsarbete. Tack vare dig kan vi fortsätta arbeta för sjuksköterskans professionella utveckling, för professionens och patientens bästa. Med våra medlemsförmåner får du inte bara ta del av aktuell och utvecklande kunskap, utan också inspiration och möjlighet till återhämtning.

Läs mer om hur du blir medlem i Svensk sjuksköterskeförening

Vem kan bli medlem i Svensk sjuksköterskeförening?

Legitimerade sjuksköterskor samt sjuksköterskestuderande kan bli medlemmar. Även pensionerade sjuksköterskor eller sjuksköterskor med utländsk legitimation, men som ännu inte fått svensk legitimation kan bli medlemmar. Om du inte är varken sjuksköterskestuderande, legitimerad sjuksköterska eller pensionär kan du bli associerad medlem.

Läs mer om hur du blir medlem i Svensk sjuksköterskeförening

Vad gör Svensk sjuksköterskeförening?

Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskans professionsförening. Vi är en ideell förening som företräder kunskaps/ vetenskapliga området omvårdnad. Vi tar ansvar för och engagerar oss i omvårdnad – i forskning, etik, utbildning och kvalitet – för patientens, vårdens och hela samhällets bästa. Vi är partipolitiskt obundna och har drygt 30 000 medlemmar.

Läs mer Svensk sjuksköterskeförenings arbete

Vad är det för skillnad på Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet?

Svensk sjuksköterskeförening är en professionsförening som företräder sjuksköterskans kunskaps/ vetenskapliga område omvårdnad. Vårdförbundets grund är att tillvarata sina medlemmars fackliga intressen såsom lön och arbetsvillkor.

Vad kostar det att vara medlem?

Legitimerad sjuksköterska betalar 36 kronor i månaden = 432 kronor per år.
Studerande i grundutbildning betalar 150 kronor för hela grundutbildningen.
Pensionerad sjuksköterska betalar 156 kronor per år.

Om du inte är sjuksköterska eller sjuksköterskestuderande kan du bli associerad medlem för 432 kronor per år.

Vad får jag för medlemsavgiften?

Som medlem är du med och påverkar din egen och vårdens framtid. Tack vare dig och alla andra medlemmar kan vi fortsätta arbeta för sjuksköterskans professionella utveckling. Dessutom får du möjlighet att söka fonder och stipendier. Du får vår medlemstidning Omvårdnadsmagasinet 6 nr/år, rabatt på föreningens konferenser, reducerat pris på viss litteratur inom omvårdnad samt möjlighet att hyra någon av våra fritidsstugor i Huså/Åre.

Läs mer om medlemskapet i Svensk sjuksköterskeförening

Hur kan jag själv vara med och påverka?

Som medlem är du med och påverkar din egen, professionens och vårdens utveckling på flera sätt och inom olika områden. Tack vare dig och alla andra medlemmar kan vi påverka hälso- och sjukvårdens politiker och beslutsfattare. Du påverkar din professionella utveckling genom att ta del av all den kunskap vi erbjuder. Du kan även engagera dig i någon av alla våra sektioner och nätverk. Du kan vara med och påverka Svensk sjuksköterskeförening genom att delta på vår föreningsstämma.

Läs mer om hur du kan vara med och påverka Svensk sjuksköterskeförening

Svensk sjuksköterskeförenings sektioner och nätverk- vad är det?

Våra sektioner och nätverk är nationella föreningar och sammanslutningar av och för sjuksköterskor som är intresserade av ett specialområde inom omvårdnad. Medan Svensk sjuksköterskeförening driver övergripande frågor, fokuserar våra sektioner och nätverk på kunskapsutvecklingen inom sina specialområden. Under Sektioner och nätverk i menyn kan du söka efter den sektion eller det nätverk som passar dig och din kompetens eller intresseområde.

Läs mer om Svensk sjuksköterskeförenings sektioner och nätverk

Hur hanterar jag mitt medlemskap?

För att hantera ditt medlemskap, maila info@swenurse.se

Varför är omvårdnad så viktigt för svensk hälso- och sjukvård?

För att hälso-och sjukvården ska fungera behövs ett långsiktigt helhetsperspektiv som lever upp till det självklara syftet att rädda liv, lindra lidande vid ohälsa och främja god hälsa. Detta ska ske evidensbaserat och i partnerskap med patient och närstående.

Varför fyller sjuksköterskan en så viktig uppgift?

Den legitimerade sjuksköterskan ansvarar för och leder omvårdnadsarbetet. Det innebär att sjuksköterskan självständigt, i teamsamverkan och i partnerskap med patienten och dennes närstående ansvarar för bedömning, diagnostik, planering, genomförande och utvärdering av omvårdnaden. Sjuksköterskans kompetens omfattar ett helhetsperspektiv på personens livssituation.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.