Bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd
kan utföras som egenvård

Svensk sjuksköterskeförening välkomnar Socialstyrelsens ambition att ta fram ett kunskapsstöd kring egenvård. Föreningen delar Socialstyrelsens uppfattning att det finns ett stort behov av vägledning för dem som ska göra bedömning om egenvård. Många av dem som har att göra bedömningen känner inte till föreskriften eller saknar kunskap om detaljer i dess innehåll.

Svensk sjuksköterskeförening anser att det i väntan på ett sådant kunskapsstöd med
en sammanställning av aktuella regler i lagstiftning (och andra författningar) finns
ett fortsatt stort behov av föreskriften om bedömningen av egenvård. Det skulle
naturligtvis vara en fördel om föreskriften utvecklades i väntan på en
kunskapsöversikt. En sådan utveckling skulle kunna bestå i att för det föreskriften
reglerar idag införa information om var regleringar kring detta återfinns i
lagstiftningen.

Om föreskriften tas bort vid årsskiftet då den nya lagen om egenvård börjar gälla
menar föreningen att det på många håll finns risk för försämrad patientsäkerhet.
Det kommer kunna uppstå ett vakuum då lagens bestämmelser inte kan fylla den
funktion som föreskriften och Socialstyrelsens meddelandeblad 6, 2013, trots vissa
brister, ändå har.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Svensk sjuksköterskeförenings remissvar föreskrift egenvard.pdf Pdf, 170.3 kB. 170.3 kB 2022-11-30 13.51

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.