Vilja välja vård och omsorg - en hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre

Svensk sjuksköterskeförening instämmer i utredarens bedömning att personalen, deras kompetenser och förutsättningar att ge en vård och omsorg av hög kvalitet är fokus för en hållbar kompetensförsörjning. Svensk sjuksköterskeförening är enig med utredningens slutsats att det behövs en omedelbar ambitionshöjning inom vård och omsorg av äldre personer.

Svensk sjuksköterskeförening anser att andelen legitimerade yrkesutövare behöver öka. En utökning av grundbemanningen avseende sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor är nödvändig för att höja kompetensen i kommunerna. Omvårdnad och omsorg om äldre personer måste kännetecknas av den äldres rätt till hög kompetens när det gäller förebyggande vård, behandling, omvårdnad och rehabilitering. Med hög andel specialistutbildade sjuksköterskor ökar möjligheter till att främja hälsa och samordna omvårdnaden vid komplexa tillstånd hos äldre personer. Det är en förutsättning för att uppnå hög kvalitet och en säker vård samt för att rekrytera fler grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor tillsammans med andra nödvändiga professioner som arbetsterapeuter, fysioterapeuter och dietister. Verksamheter i kommuner behöver efterfråga flera kompetenser som specialistsjuksköterskor med inriktning vård av äldre, specialistsjuksköterskor med inriktning psykiatri och distriktssköterskor.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vilja välja vård och omsorg.pdf Pdf, 153.8 kB. 153.8 kB 2021-11-23 13.05

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.