Underlag för beslut om nationell högspecialiserad vård Vårdområde Moyamoya

Svensk sjuksköterskeförening tillstyrker sakkunniggruppens förslag att vårdområdet moyamoya sjukdom och syndrom, MM, ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid två vårdenheter.

Vi instämmer i att vården är komplex och att den kräver en viss volym och multidisciplinär kompetens. Kompetenskraven på sjuksköterskor som anges under särskilda villkor är tillfyllest. Dessa är:

  • Strokesjuksköterska
  • Sjuksköterska med neurokirurgisk kompetens
  • Barnsjuksköterska med neurokompetens
  • Sjuksköterska med speciell kunskap och ansvar, koordinator och kontaktsjuksköterska MM

Det finns ett nationellt behov av specialistsjuksköterskor med hög kompetens inom neuroområdet vilket inte kan uppnås idag p.g.a. att denna inriktning är nystartad och endast finns på en ort. När denna specialistutbildning är utbyggd bör även denna kompetens krävas.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Åsa Andersson
Strategisk rådgivare
Svensk sjuksköterskeförening

Socialstyrelsens diarienummer
Dnr 5.3-7825/201

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.