Regler om privata
sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierade hälso- och
sjukvården

Svensk sjuksköterskeförening vill betona att vård ska ges efter behov i enlighet med hälso- och sjukvårdslagens (HSL) intentioner. Vårdgivare ska enligt lagen inte få ge patienter med privat sjukvårdsförsäkring vård före patienter som har ett större vårdbehov och vilken finansieras av offentlig vård och behandling.

Prioriteringsordningen inom hälso- och sjukvården, som slår fast att den med störst
behov ska få vård först, ska gälla i alla lägen. De flesta av promorians förslag kan
säkerställa just det ändamålet.

Svensk sjuksköterskeförening stödjer utredningens förslag, att en privat vårdgivare
som har slutit avtal med en region om att bedriva offentligt finansierad vård inte ska
få erbjuda sådan hälso- och sjukvård som avtalet omfattar till patienter vars vård
finansieras av en privat sjukvårdsförsäkring.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierade hälso- och sjukvården.pdf Pdf, 155.6 kB. 155.6 kB 2022-11-15 11.06

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.