Remissvar avseende förslag till föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19 och föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården

Svensk sjuksköterskeförening tackar för möjligheten att ge remissvar på dessa viktiga förslag. Förslagen i remissen syftar till att möjliggöra och förenkla vaccination i samband med Covid-19, samt att förtydliga hantering av riskavfall.

Ställningstaganden

Svensk sjuksköterskeförening har förståelse för att förslaget utarbetats mycket snabbt, men önskar ändå att ändringar bör övervägas.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Johanna Ulfvarson
Sakkunig
Svensk sjuksköterskeförening

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar pandemivaccination.pdf Pdf, 760.3 kB. 760.3 kB 2020-11-12 12.55

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.