Remissvar Vårdens prioriteringar i krig och katastrofsituationer

Svensk sjuksköterskeförening är generellt positiv till kunskapsstödet.
Det är ett komplicerat och svårt område där Sverige har liten praktisk erfarenhet.

Vi finner det positivt att ett dokument kring dessa svåra frågor utformas och att de utgår ifrån den etiska prioriteringsplattformen.

Svensk sjuksköterskeförening anser att det är viktigt att stimulera till diskussioner, planer och att scenarioövningar genomförs i regioner och kommuner och i detta arbete bör kunskapsstödet vara en naturlig utgångspunkt.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vårdens prioriteringar i krig och katastrofsituation remissvar Svensk sjuksköterskeförening.pdf Pdf, 140.2 kB. 140.2 kB 2022-04-26 13.13

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.