Nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer

Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening anser att vårdprogrammet behöver kompletteras med beskrivning av omvårdnads- och rehabiliteringsinsatser.

Vårdprogrammet saknar omvårdnadsaspekter. Detta trots att programmet själv skriver

”att omvårdnads- och stödinsatser för patienterna är av helt central vikt för optimal uppföljning och rehabilitering”.

Begreppet kontaktsjuksköterska är ej etablerat inom barncancervården. Dock har andra funktioner en liknande funktion men deras roll i uppföljning finns ej beskriven.

Det är en allvarlig brist att vårdprogrammets rehabiliteringsåtgärder samt symptomhantering är avgränsade till enbart medicinska aspekter Det saknas beskrivning på åtgärder från fysioterapeuter, kuratorer, arbetsterapeuter och andra professioner inom barncancervården.

Vårdprogrammet saknar helt text om arbete med teamet gentemot patienten.

Det psykosociala stödet är mycket knapphändigt upptaget och förslag på stödåtgärder saknas.

Vårdprogrammet har en bra beskrivning av hur organisationen kring uppföljning bör se ut.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Kristina Olausson
Ordförande
Sjuksköterskor i cancervård

Åsa Andersson
Strategisk rådgivare
Svensk sjuksköterskeförening

Bodil Westman
Styrelseledamot
Sjuksköterskor i cancervård

Karin Skillner Cosic
Chefsjuksköterska
Sjuksköterskor i cancervård

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar Nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer.pdf Pdf, 218.5 kB. 218.5 kB 2020-10-27 15.35

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.