Vårdförlopp Hjärtsvikt

Avseende uppföljningsmått är det fokus på medicinska resultat, och det saknas patientrapporterade mått (PROM och PREM) samt omvårdnadsindikatorer och omvårdnadsvariabler som är relevanta för patientgruppen.

Svensk sjuksköterskeförening har tagit del av remissen för vårdförloppet och uppskattar särskilt:

  • Beskrivningar av det multiprofessionella omhändertagandet respektive sjuksköterskeledda hjärtsviktsmottagningar och dess betydelse för patienten.
  • Vikten av fast vårdkontakt för kontinuitet, livskvalitet, behandling samt upptäckt av nytillkomna/förvärrade symtom
  • Att det tydligt står att ingång i vårdförloppet kan avstås baserat såväl på läkarbedömning som patientens uppfattning
  • Arbetsgruppens sammanfattning med såväl patientrepresentant som sjuksköterskor med hög akademisk kompetens.
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar Vårdförlopp Hjärtsvikt.pdf Pdf, 99.9 kB. 99.9 kB 2024-04-23 13.58

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.