Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförenings svar är avgränsat till förändringarna i vårdprogrammet samt vårdprogramgruppens sammansättning.

Det är bra att vårdprogrammet tydliggör nödvändigheten av nutrition och tillhörande stödbehandling. Det är ett stort problem hos patienter med bukspottkörtelcancer. Vi föreslår att programmet länkar till metoder för bedömning, behandling och utvärdering av nutritionsstatus, t ex https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/nutrition/. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Det är en brist att endast en sjuksköterska ingår i vårdprogrammet. Vi anser att det bör vara två sjuksköterskor varav helst en disputerad.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Helena Ullgren
Ordförande
Sjuksköterskor i cancervård

Åsa Andersson
Strategisk rådgivare
Svensk sjuksköterskeförening

Anna-Karin Ax
Styrelseledamot
Sjuksköterskor i cancervård

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar vårdprogram bukspottskörtelcancer.pdf Pdf, 167.9 kB. 167.9 kB 2020-11-26 10.21

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.