Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening ser med glädje på de väsentliga revideringarna av vårdprogrammets omvårdnadskapitel. Vårdprogrammet präglas av ett personcentrerat synsätt som inkluderar att patienten är informerad och trygg i vården. Egenvård är väl beskriven, både i det preventiva skedet och under och efter behandling.

Vi ser positivt på att betydelsen av att regelbunden symptommonitorering sker och att den kan göras av kontaktsjuksköterska eller annan sjuksköterska med specialistkompetens. Det är positivt är att detta omnämns under beskrivning av lämpliga behandlingsmetoder i kapitel 11 systemisk behandling och inte enbart i kapitel 15 för specifik omvårdnad. För att ytterligare betona vikten av symptommonitorering skulle det även kunna omnämnas i Rekommendationsrutan i kapitel 11.

Förslag på skattningsskalor som bör användas ger en ökad möjlighet till att på ett strukturerat sätt kunna följa patientens symptom.

Koppling till de stöddokument för sjuksköterskor i Nationella regimbiblioteket som tagits fram är bra. Denna typ av dokument som tas fram i samverkan mellan vårdprogramgrupp och ansvariga för regimbiblioteket är ett föredöme för fortsatt arbete inom andra diagnosgrupper.

Ytterligare kvalitetsindikator för omvårdnad behöver arbetas fram. Förslag är indikator som är kopplad till utbildning kring egenvård samt behandling av tumörsår.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Helena Ullgren
Ordförande
Sjuksköterskor i cancervård

Åsa Andersson
Strategisk rådgivare
Svensk sjuksköterskeförening

Bodil Westman
Styrelseledamot
Sjuksköterskor i cancervård

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar Malignt melanom.pdf Pdf, 170.3 kB. 170.3 kB 2020-11-26 09.15

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.