Vårdområde Svårbehandlat självskadebeteende

Svensk sjuksköterskeförening tillstyrker det remissvar som skickats in av Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Sandra Månsson
Sakkunnig i kvalitetsfrågor
Svensk sjuksköterskeförening

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.