Nationellt Vårdprogram för folikulärt lymfom

Det är oacceptabelt att det saknas sjuksköterska i vårdprogramsgruppen. Vi är förvånade över att vårt allvarliga kritik i remissvaret från år 2016 inte har beaktats. Sjuksköterskor i Cancervård och Svensk sjuksköterskeförening anser att det att ska vara minst två sjuksköterskor varav en disputerad ingår i gruppen.

Vårdprogrammet saknar fortfarande en relevanta omvårdnadsåtgärder vid till exempel nutrition/kost, illamående, smärta, samt biverkningar vid kemoterapi .Vårdprogrammet behöver kompletteras med dessa områden. Det är även alltför få referenser avseende omvårdnad och rehabilitering. Med sjuksköterskor i vårdprogramsgruppen hade vårdprogrammet kunnat utveckla omvårdnadskapitlet samt haft fler relevanta och uppdaterade referenser.

Det saknas avsnitt gällande psykosocialt stöd vilket bör läggas till.

Programmet saknar även helt text om teamets roll t.ex i samband med diagnos.

Krisitna Olausson
Ordförande
Sjuksköterskor i cancervård

Inger Andersson
Styrelseledamot
Sjuksköterskor i cancervård

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Åsa Andersson
Strategisk rådgivare
Svensk sjuksköterskeförening

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar Nationellt vårdprogram för Follikulärt Lymfom.pdf Pdf, 114.7 kB. 114.7 kB 2020-10-27 16.18

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.