Remissvar Riktlinje för Bakteriell endoftalmit specialicerad vård

Syftet med riktlinjen:
• Att förkorta tiden från diagnos till behandling vid bakteriell endoftalmit.
• Att standardisera handläggningen vid bakteriell endoftalmit

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar Bakteriell endoftalmit Svensk sjuksköterskeförening och Riksföreningen för Ögonsjukvård.pdf Pdf, 93.9 kB. 93.9 kB 2021-11-26 10.03

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.