Nationellt vårdprogram och standardiserat vårdförlopp för skelett- och mjukdelssarkom

Det nationella vårdprogrammet för skelett- och mjukdelssarkom definierar riktlinjer för remittering, beskriver övergripande diagnostik, ortopedisk och onkologisk behandling samt
uppföljning. Vårdprogrammet är kopplat till det standardiserade vårdförloppet för skelett- och mjukdelssarkom.
Målet är att skapa samförstånd kring sarkomvården och säkra en jämlik behandling av hög kvalitet.
Målgruppen är personal inom primärvård såväl som specialistsjukvård samt inom rehabilitering och palliativ vård, särskilt utanför sarkomcentrumen.

Innehållstext

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i cancervård skelett- och mjukdelssarkom.pdf Pdf, 80.4 kB. 80.4 kB 2021-06-23 11.10

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.