Nationellt vårdprogram för kronisk njursjukdom

Det anges i vårdprogrammet att vården ska vara personcentrerad, vilket välkomnas av Svensk sjuksköterskeförening. Det är vår förhoppning att denna ansats avser alla i vårdteamet eftersom det enbart finns en noggrannare beskrivning av personcentrerad vård under avsnittet om omvårdnad, vi föreslår att detta utvecklas i andra delar.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar nationellt vårdprogram kronisk njursvikt diarienummer 12 05 21.pdf Pdf, 166.2 kB. 166.2 kB 2021-03-10 14.58

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.