Nationellt vårdprogram för kronisk njursjukdom

Det anges i vårdprogrammet att vården ska vara personcentrerad, vilket välkomnas av Svensk sjuksköterskeförening. Det är vår förhoppning att denna ansats avser alla i vårdteamet eftersom det enbart finns en noggrannare beskrivning av personcentrerad vård under avsnittet om omvårdnad, vi föreslår att detta utvecklas i andra delar.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar nationellt vårdprogram kronisk njursvikt diarienummer 12 05 21.pdfPdf, 166.2 kB. 166.2 kB 2021-03-10 14.58

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.