Nationellt vårdprogram för tumörer i hjärna och ryggmärg

Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor tillstyrker förslaget till revidering av nationellt vårdprogram för tumörer i hjärna och ryggmärg.

Vi anser att vårdprogrammet väl beskriver bedömningar och åtgärder för såväl omvårdnad och rehabilitering.

Omarbetningarna av kapitel 14 omvårdnad och rehabilitering samt kapitel 15 egenvård har förbättrat vårdprogrammet. Kapitlet 15 avseende egenvård har på ett föredömligt sätt beskrivit såväl rekommendationer för patienten som för hälso- och sjukvården.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Helena UIlgren
Ordförande
Sjuksköterskor i cancervård

Åsa Andersson
Strategisk rådgivare
Svensk sjuksköterskeförening

Bodil Westman
Styrelseledamot
Sjuksköterskor i cancervård

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.