Om medlemskapet

Som medlem är du med och påverkar din egen, professionens och hela vårdens utveckling. Genom Svensk sjuksköterskeförening är du med och påverkar vårdens beslutsfattare tack vare vårt påverkans- och opinionsbildningsarbete. Med våra medlemsförmåner får du inte bara ta del av aktuell kunskap, utan också av inspiration och möjlighet till återhämtning.

Därför är jag medlem

Det är bara vi sjuksköterskor själva som kan driva utvecklingen av omvårdnad och vår profession. Omvårdnad räddar liv, lindrar lidande och ger bättre hälsa. Sjuksköterskans omvårdnadskompetens innebär en avgörande skillnad för förutsättningarna att skapa en säker vård med hög kvalitet. Och det gör vi genom att vara medlemmar i Svensk sjuksköterskeförening.

Som sjuksköterska är du med och räddar liv.
Som medlem är du med och räddar professionen.

Vi tillgängliggör aktuell omvårdnadsforskning och tar fram kunskapspublikationer med utgångspunkt i sjuksköterskans olika arbetsområden. Vi utvecklar etiska riktlinjer och strategier för kvalitetsutveckling inom omvårdnad. Svensk sjuksköterskeförening arbetar också för god kvalitet och utveckling av sjuksköterskans utbildning på grund- och avancerad nivå. Utbildningsfrågan är en av våra högst prioriterade frågor. Ett medlemskap i föreningen underlättar för dig att utvecklas i din profession.

Fördjupa dina kunskaper

För att du ska kunna fördjupa din kunskap och hålla dig uppdaterad inom omvårdnadsfrågor anordnar vi konferenser, webbinarier och andra evenemang.

För att sprida kunskap och dela med oss av varandras erfarenheter erbjuder vi också flera inspirationskällor, som Omvårdnadsmagasinet, Omvårdnadspodden, Ordförandebloggen och vårt nyhetsbrev.

Var med och påverka vårdens makthavare

Facket strider för våra löner och arbetsmiljö. Det är bra och viktigt. Vi på Svensk sjuksköterskeförening strider för vår profession – att vår legitimation bibehålls, att sjuksköterskeutbildningen håller högsta kvalitet, att våra etiska riktlinjer följs samt att resurser avsätts för att omvårdnadsforskning ska kunna bedrivas och göras tillgänglig.

Det finns fortfarande beslutsfattare och makthavare inom vården som inte riktigt vet vad vi sjuksköterskor gör, vilket som är vårt kompetens- och ansvarsområde. De inser inte omvårdnadens betydelse för vårdkvalitet och patientsäkerhet. Därmed förstår de heller inte vikten av vår yrkesroll.

Svensk sjuksköterskeförening arbetar aktivt med påverkansarbete och opinionsbildning och agerar remissinstans i frågor som rör omvårdnad och vårdens utveckling. Vi påverkar politiker och beslutsfattare genom att sprida kunskap om vikten av omvårdnadskompetens på vårdens alla beslutsnivåer .

Vi har kunskapen, vi har kraften, vi tar ansvaret. 

Du är med och stödjer vårt gemensamma arbete och framtid genom att vara medlem. Ju fler vi är, desto större inflytande har vi på vården och gentemot vårdens beslutsfattare och makthavare.

En mötesplats för alla sjuksköterskor

Svensk sjuksköterskeförening är en mötesplats för sjuksköterskans professionella utveckling. Hos oss kan alla sjuksköterskor, oavsett inriktning och arbetsplats, utbyta kunskaper och erfarenheter.

Medlemsavgift

Betala medlemsavgiften via autogiro

Du kan betala din medlemsavgift via autogiro. Logga in på din internetbank, under betalningar välj autogiro, lägg sedan till Svensk sjuksköterskeförening (bg 459-2713) som autogiromottagare.

Tänk på att registreringen av autogirot tar 3-4 arbetsdagar. Glöm inte att betala in den faktura du redan fått.

Senast publicerad: