Effektiv och behovsbaserad digital vård

I utredningen beskrivs att primärvårdens helhetsansvar och samordningsmöjligheter försvåras av de digitala vårdbesöken om dessa inte äger rum där patienten är listad eller har sin fasta vårdkontakt.

Det finns även hinder att ta del av de insatser och rekommendationer
som det digitala vårdbesöket resulterat i, framför allt pga. olika journalsystem vilket
patienterna ofta är omedvetna om att det förekommer. Vidare föreslås att resurser avsätts för
att möjliggöra forskning inom digitala tjänster och distanskontakter i primär- och öppenvård.

Det finns många fördelar med den nya tekniken, men hänsyn måste tas till det digitala
utanförskapet där ett stort antal personer befinner sig med anledning av ålder, språk och
funktionsvariation och skapa system som säkerställer en god, säker och jämlik vård. Det
krävs förutsättningar för att stödja personer som inte har kunskap inom digitala vårdtjänster.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Effektiv och behovsbaserad digital vård.pdf Pdf, 106.6 kB. 106.6 kB 2024-05-07 10.43

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.