Vårt remissvar är avgränsat till kapitlen 14 understödjande vård, 16 omvårdnad och rehabilitering, 18 uppföljning, kapitel 19 Underlag för nivåstrukturering, kapitel 21 Kvalitetsindikatorer och målnivåer samt kapitel 24 Vårdprogramgruppen

Det finns en ny mall för framtagande av Nationella Vårdprogram där det b.la. framgår att kapitel avseende behandling vänder sig till de som ger behandling och omvårdnad. Det innebär att det ska finnas med omvårdnad och rehabilitering som berör just hur behandlingen ska ges. Detta saknas i förslaget till vårdprogram.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remissvar Hodgkins lymfom.pdf Pdf, 183.5 kB. 183.5 kB 2020-11-26 09.07

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.